هاست لینوکس اختصاصی

شرکتی

35,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete


هاست شرکتی - فضا 2 گیگابایت
این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های شرکتی می باشد.

وردپرسی

10,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete


هاست وردپرسی - فضا 2 گیگابایت
این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های وردپرسی می باشد.

فروشگاهی

10,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete


هاست فروشگاهی - فضا 5 گیگابایت
این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های فروشگاهی می باشد.

خبری

45,000تومان
ماهانه
پهنای باند نامحدود
100% Complete


هاست خبری - فضا 10 گیگابایت
این نوع هاست بدلیل انجام امور بهینه سازی مخصوص سایت های خبری می باشد.